متن سوره قارعه به زبان فارسی.

  1. گوش کن
  2. خواندن
  3. های بیشتر
  4. سوره mp3
قرآن کریم - فارسی | سوره قارعه (القارعة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Striking Hour» است | دستور 101 - تعداد آیات 11 - سوره در محل نزول سوره مکه صفحه در قرآن 600.

قرائت سوره قارعه با معنی فارسی.

bismillah & auzubillah

به سوره گوش کن قارعه


الْقَارِعَةُ(1)

101:1 فرو كوبنده.

مَا الْقَارِعَةُ(2)

101:2 چیست (آن) فرو كوبنده؟

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ(3)

101:3 و تو چه دانی که (آن) فرو کوبنده چیست؟

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ(4)

101:4 روزی که مردم مانند پروانه های پراگنده خواهند بود.

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ(5)

101:5 و گوهها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود.

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ(6)

101:6 پس اما هرکس که (در آن روز) کفۀ میزانش سنگین باشد.

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ(7)

101:7 در یک زندگی خشنود (وپسندیده ای) خواهد بود.

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ(8)

101:8 و اما هرکس که کفۀ میزانش سبک باشد.

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ(9)

101:9 پس (مسکن و) پناهگاهش هاویه است.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ(10)

101:10 و تو جه دانی که آن (هاویه) چیست؟

نَارٌ حَامِيَةٌ(11)

101:11 آتشی سوزان (وشعله ور) است.


سوره ای دیگر از قرآن:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قارعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

قارعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل قارعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره قارعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قارعه بندر بليله
بندر بليله
سوره قارعه خالد جليل
خالد جليل
سوره قارعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قارعه سعود شريم
سعود شريم
سوره قارعه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قارعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قارعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قارعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قارعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قارعه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قارعه فارس عباد
فارس عباد
سوره قارعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قارعه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قارعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قارعه الحصری
الحصری
سوره قارعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قارعه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قارعه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قارعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, August 16, 2022
به قرآن کریم چنگ بزنید