سوره كوثر به زبان انگلیسی

  1. گوش دادن به سوره
  2. سورهای دیگر
  3. ترجمه سوره
قرآن کریم | ترجمه معانی قرآن | زبان انگلیسی | سوره كوثر | الكوثر - تعداد آیات آن 3 - شماره سوره در مصحف: 108 - معنی سوره به انگلیسی: Abundance.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1)

 Indeed, We have granted you, [O Muhammad], al-Kawthar.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2)

 So pray to your Lord and sacrifice [to Him alone].

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ(3)

 Indeed, your enemy is the one cut off.


سورهای بیشتر به زبان انگلیسی:

سوره البقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره کهف سوره مریم
سوره حج سوره قصص سوره عنکبوت
سوره سجده سوره یس سوره دخان
سوره فتح سوره حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره ملک سوره حاقه
سوره انشقاق سوره أعلى سوره غاشية

دانلود سوره كوثر با صدای معروف‌ترین قراء:

انتخاب خواننده برای گوش دادن و دانلود کامل سوره كوثر با کیفیت بالا.
سوره كوثر را با صدای احمد العجمی
أحمد العجمي
سوره كوثر را با صدای ابراهيم الاخضر
ابراهيم الاخضر
سوره كوثر را با صدای بندر بليلة
بندر بليلة
سوره كوثر را با صدای خالد الجليل
خالد الجليل
سوره كوثر را با صدای حاتم فريد الواعر
حاتم فريد الواعر
سوره كوثر را با صدای خليفة الطنيجي
خليفة الطنيجي
سوره كوثر را با صدای سعد الغامدي
سعد الغامدي
سوره كوثر را با صدای سعود الشريم
سعود الشريم
سوره كوثر را با صدای الشاطري
الشاطري
سوره كوثر را با صدای صلاح ابوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره كوثر را با صدای عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره كوثر را با صدای عبد الرحمن العوسي
عبدالرحمن العوسي
سوره كوثر را با صدای عبد الرشيد صوفي
عبد الرشيد صوفي
سوره كوثر را با صدای عبد العزيز الزهراني
عبدالعزيز الزهراني
سوره كوثر را با صدای عبد الله بصفر
عبد الله بصفر
سوره كوثر را با صدای عبد الله عواد الجهني
عبد الله الجهني
سوره كوثر را با صدای علي الحذيفي
علي الحذيفي
سوره كوثر را با صدای علي جابر
علي جابر
سوره كوثر را با صدای غسان الشوربجي
غسان الشوربجي
سوره كوثر را با صدای فارس عباد
فارس عباد
سوره كوثر را با صدای ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي
سوره كوثر را با صدای محمد أيوب
محمد أيوب
سوره كوثر را با صدای محمد المحيسني
محمد المحيسني
سوره كوثر را با صدای محمد جبريل
محمد جبريل
سوره كوثر را با صدای محمد صديق المنشاوي
المنشاوي
سوره كوثر را با صدای الحصري
الحصري
سوره كوثر را با صدای العفاسي
مشاري العفاسي
سوره كوثر را با صدای ناصر القطامي
ناصر القطامي
سوره كوثر را با صدای وديع اليمني
وديع اليمني
سوره كوثر را با صدای ياسر الدوسري
ياسر الدوسري


Saturday, April 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید