دانلود سوره نجم صوتی شريف مصطفى mp3

 1. سوره mp3
 2. سوره گوش کن
 3. قاریان قرآن
 4. >
قاریان قرآن mp3 | تلاوت قرآن كريم زیبای صوتی mp3 | شريف مصطفى | سوره نجم | Surah Najm - عدد آياتها 62 - رقم السورة في المصحف: 53 - معنى السورة بالإنجليزية: The Star | تلاوة خاشعة و تلاوت سوره نجم با صدای قاری شريف مصطفى جهت استماع مستقیم و دانلود با کیفیت بالا در فرمت mp3 با یک لینک مستقیم.

بسم الله الرحمن الرحيم


قرآن کریم با صدای شريف مصطفى | نام سوره: سوره نجم - نام قاری: شريف مصطفى المصحف المرتل - روایت: حفص عن عاصم - نوع خواندن: لحن - کیفیت صدا: بالا

سوره نجم شريف مصطفى mp3 تحميل

دانلود سوره نجم با صدای قاری شريف مصطفى mp3 کامل با کیفیت عالی
برای دانلود کامل سوره نجم mp3 روی لینک زیر کلیک کنید

تحميل سوره نجم بصوت القارئ شريف مصطفى mp3 كاملة
تحميل سوره نجم بصيغة mp3


سوره نجم كامل سوره نجم mp3

  دانلود قرآن کریم با صدای شريف مصطفى

  همچنین می توانید کل قرآن را با صدای شیخ شريف مصطفى دانلود کنید یا سوره دیگری را از لیست انتخاب کنید.

  دانلود قرآن

  تحميل القرآن الكريم كاملا : دانلود قرآن .

  نمایه سوره

  اختيار سورة من القائمة التالية : نمایه سوره.


سوره های دیگر تلاوت شده توسط شريف مصطفى :

13- رعد15- حجر
19- مريم20- طه
31- لقمان32- سجده
53- نجم55- الرحمن
56- واقعه57- حديد
60- ممتحنه61- صف
62- جمعه63- منافقون
64- تغابن65- طلاق
66- تحريم67- ملك
71- نوح75- قيامت
76- انسان77- مرسلات
89- فجر

دانلود سوره نجم با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نجم mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نجم را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نجم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نجم بندر بليله
بندر بليله
سوره نجم خالد جليل
خالد جليل
سوره نجم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نجم سعود شريم
سعود شريم
سوره نجم صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نجم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نجم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نجم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نجم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نجم علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نجم فارس عباد
فارس عباد
سوره نجم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نجم محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نجم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نجم الحصری
الحصری
سوره نجم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نجم ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نجم وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نجم ياسر دوسری
ياسر دوسری