دانلود سوره حجر صوتی محمد المحيسني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد المحيسني | سوره حجر (الحجر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Al-Hijr City» است | دستور 108 - تعداد آیات 99 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد المحيسني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره حجر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره حجر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره حجر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره حجر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره حجر بندر بليله
بندر بليله
سوره حجر خالد جليل
خالد جليل
سوره حجر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره حجر سعود شريم
سعود شريم
سوره حجر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره حجر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره حجر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره حجر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره حجر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره حجر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره حجر فارس عباد
فارس عباد
سوره حجر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره حجر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره حجر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره حجر الحصری
الحصری
سوره حجر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره حجر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره حجر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره حجر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 18, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید