دانلود سوره بقره صوتی محمد جبريل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد جبريل | سوره بقره (البقرة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Cow» است | دستور 109 - تعداد آیات 286 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمد جبريل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره بقره با صدای مشهورترین قاریان:

سوره بقره mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره بقره را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره بقره احمد عجمى
احمد عجمى
سوره بقره بندر بليله
بندر بليله
سوره بقره خالد جليل
خالد جليل
سوره بقره سعد غامدی
سعد غامدی
سوره بقره سعود شريم
سعود شريم
سوره بقره صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره بقره عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره بقره عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره بقره عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره بقره عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره بقره علي حذيفی
علي حذيفی
سوره بقره فارس عباد
فارس عباد
سوره بقره ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره بقره محمد جبريل
محمد جبريل
سوره بقره صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره بقره الحصری
الحصری
سوره بقره Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره بقره ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره بقره وديع يمنی
وديع يمنی
سوره بقره ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید