دانلود سوره الرحمن صوتی ابراهيم الأخضر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ابراهيم الأخضر | سوره الرحمن (الرحمن) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Most Merciful» است | دستور 11 - تعداد آیات 78 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا ابراهيم الأخضر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره الرحمن با صدای مشهورترین قاریان:

سوره الرحمن mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره الرحمن را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره الرحمن احمد عجمى
احمد عجمى
سوره الرحمن بندر بليله
بندر بليله
سوره الرحمن خالد جليل
خالد جليل
سوره الرحمن سعد غامدی
سعد غامدی
سوره الرحمن سعود شريم
سعود شريم
سوره الرحمن صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره الرحمن عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره الرحمن عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره الرحمن عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره الرحمن عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره الرحمن علي حذيفی
علي حذيفی
سوره الرحمن فارس عباد
فارس عباد
سوره الرحمن ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره الرحمن محمد جبريل
محمد جبريل
سوره الرحمن صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره الرحمن الحصری
الحصری
سوره الرحمن Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره الرحمن ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره الرحمن وديع يمنی
وديع يمنی
سوره الرحمن ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید