دانلود سوره يس صوتی محمد صديق المنشاوي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي | سوره يس (يس) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «yaseen» است | دستور 111 - تعداد آیات 83 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره يس با صدای مشهورترین قاریان:

سوره يس mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره يس را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره يس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يس بندر بليله
بندر بليله
سوره يس خالد جليل
خالد جليل
سوره يس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يس سعود شريم
سعود شريم
سوره يس صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره يس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يس علي حذيفی
علي حذيفی
سوره يس فارس عباد
فارس عباد
سوره يس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يس محمد جبريل
محمد جبريل
سوره يس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يس الحصری
الحصری
سوره يس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يس ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره يس وديع يمنی
وديع يمنی
سوره يس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, June 3, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید