دانلود سوره ذاريات صوتی محمود خليل الحصري mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمود خليل الحصري | سوره ذاريات (الذاريات) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Wind That Scatter» است | دستور 121 - تعداد آیات 60 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمود خليل الحصري:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ذاريات با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ذاريات mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ذاريات را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ذاريات احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ذاريات بندر بليله
بندر بليله
سوره ذاريات خالد جليل
خالد جليل
سوره ذاريات سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ذاريات سعود شريم
سعود شريم
سوره ذاريات صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ذاريات عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ذاريات عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ذاريات عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ذاريات عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ذاريات علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ذاريات فارس عباد
فارس عباد
سوره ذاريات ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ذاريات محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ذاريات صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ذاريات الحصری
الحصری
سوره ذاريات Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ذاريات ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ذاريات وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ذاريات ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, January 28, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید