دانلود سوره قارعه صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره قارعه (القارعة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Striking Hour» است | دستور 127 - تعداد آیات 11 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قارعه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قارعه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قارعه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قارعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قارعه بندر بليله
بندر بليله
سوره قارعه خالد جليل
خالد جليل
سوره قارعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قارعه سعود شريم
سعود شريم
سوره قارعه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قارعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قارعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قارعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قارعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قارعه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قارعه فارس عباد
فارس عباد
سوره قارعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قارعه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قارعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قارعه الحصری
الحصری
سوره قارعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قارعه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قارعه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قارعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, June 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید