دانلود سوره ناس صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره ناس (الناس) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Mankind» است | دستور 127 - تعداد آیات 6 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ناس با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ناس mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ناس را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ناس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ناس بندر بليله
بندر بليله
سوره ناس خالد جليل
خالد جليل
سوره ناس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ناس سعود شريم
سعود شريم
سوره ناس صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ناس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ناس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ناس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ناس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ناس علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ناس فارس عباد
فارس عباد
سوره ناس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ناس محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ناس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ناس الحصری
الحصری
سوره ناس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ناس ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ناس وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ناس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید