دانلود سوره اسراء صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره اسراء (الإسراء) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Night Journey» است | دستور 127 - تعداد آیات 111 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره اسراء با صدای مشهورترین قاریان:

سوره اسراء mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره اسراء را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره اسراء احمد عجمى
احمد عجمى
سوره اسراء بندر بليله
بندر بليله
سوره اسراء خالد جليل
خالد جليل
سوره اسراء سعد غامدی
سعد غامدی
سوره اسراء سعود شريم
سعود شريم
سوره اسراء صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره اسراء عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره اسراء عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره اسراء عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره اسراء عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره اسراء علي حذيفی
علي حذيفی
سوره اسراء فارس عباد
فارس عباد
سوره اسراء ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره اسراء محمد جبريل
محمد جبريل
سوره اسراء صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره اسراء الحصری
الحصری
سوره اسراء Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره اسراء ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره اسراء وديع يمنی
وديع يمنی
سوره اسراء ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, June 18, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید