دانلود سوره قمر صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره قمر (القمر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Moon» است | دستور 127 - تعداد آیات 55 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قمر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قمر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قمر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قمر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قمر بندر بليله
بندر بليله
سوره قمر خالد جليل
خالد جليل
سوره قمر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قمر سعود شريم
سعود شريم
سوره قمر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قمر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قمر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قمر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قمر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قمر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قمر فارس عباد
فارس عباد
سوره قمر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قمر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قمر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قمر الحصری
الحصری
سوره قمر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قمر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قمر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قمر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 12, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید