دانلود سوره زلزله صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره زلزله (الزلزلة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Earthquake» است | دستور 127 - تعداد آیات 8 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره زلزله با صدای مشهورترین قاریان:

سوره زلزله mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره زلزله را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره زلزله احمد عجمى
احمد عجمى
سوره زلزله بندر بليله
بندر بليله
سوره زلزله خالد جليل
خالد جليل
سوره زلزله سعد غامدی
سعد غامدی
سوره زلزله سعود شريم
سعود شريم
سوره زلزله صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره زلزله عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره زلزله عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره زلزله عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره زلزله عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره زلزله علي حذيفی
علي حذيفی
سوره زلزله فارس عباد
فارس عباد
سوره زلزله ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره زلزله محمد جبريل
محمد جبريل
سوره زلزله صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره زلزله الحصری
الحصری
سوره زلزله Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره زلزله ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره زلزله وديع يمنی
وديع يمنی
سوره زلزله ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, June 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید