دانلود سوره مؤمنون صوتی ياسر الدوسري mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ياسر الدوسري | سوره مؤمنون (المؤمنون) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Believers» است | دستور 137 - تعداد آیات 118 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا ياسر الدوسري:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مؤمنون با صدای مشهورترین قاریان:

سوره مؤمنون mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره مؤمنون را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره مؤمنون احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مؤمنون بندر بليله
بندر بليله
سوره مؤمنون خالد جليل
خالد جليل
سوره مؤمنون سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مؤمنون سعود شريم
سعود شريم
سوره مؤمنون صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره مؤمنون عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مؤمنون عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مؤمنون عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مؤمنون عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مؤمنون علي حذيفی
علي حذيفی
سوره مؤمنون فارس عباد
فارس عباد
سوره مؤمنون ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مؤمنون محمد جبريل
محمد جبريل
سوره مؤمنون صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مؤمنون الحصری
الحصری
سوره مؤمنون Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مؤمنون ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره مؤمنون وديع يمنی
وديع يمنی
سوره مؤمنون ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید