دانلود سوره انعام صوتی بندر بليلة mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | بندر بليلة | سوره انعام (الأنعام) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Cattle» است | دستور 22 - تعداد آیات 165 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا بندر بليلة:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره انعام با صدای مشهورترین قاریان:

سوره انعام mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره انعام را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره انعام احمد عجمى
احمد عجمى
سوره انعام بندر بليله
بندر بليله
سوره انعام خالد جليل
خالد جليل
سوره انعام سعد غامدی
سعد غامدی
سوره انعام سعود شريم
سعود شريم
سوره انعام صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره انعام عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره انعام عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره انعام عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره انعام عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره انعام علي حذيفی
علي حذيفی
سوره انعام فارس عباد
فارس عباد
سوره انعام ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره انعام محمد جبريل
محمد جبريل
سوره انعام صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره انعام الحصری
الحصری
سوره انعام Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره انعام ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره انعام وديع يمنی
وديع يمنی
سوره انعام ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, January 27, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید