دانلود سوره نحل صوتی أحمد العجمي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | أحمد العجمي | سوره نحل (النحل) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Bee» است | دستور 3 - تعداد آیات 128 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا أحمد العجمي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نحل با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نحل mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نحل را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نحل احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نحل بندر بليله
بندر بليله
سوره نحل خالد جليل
خالد جليل
سوره نحل سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نحل سعود شريم
سعود شريم
سوره نحل صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نحل عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نحل عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نحل عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نحل عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نحل علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نحل فارس عباد
فارس عباد
سوره نحل ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نحل محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نحل صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نحل الحصری
الحصری
سوره نحل Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نحل ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نحل وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نحل ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, July 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید