دانلود سوره عبس صوتی أحمد العجمي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | أحمد العجمي | سوره عبس (عبس) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «He Frowned» است | دستور 3 - تعداد آیات 42 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا أحمد العجمي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره عبس با صدای مشهورترین قاریان:

سوره عبس mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره عبس را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره عبس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره عبس بندر بليله
بندر بليله
سوره عبس خالد جليل
خالد جليل
سوره عبس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره عبس سعود شريم
سعود شريم
سوره عبس صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره عبس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره عبس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره عبس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره عبس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره عبس علي حذيفی
علي حذيفی
سوره عبس فارس عباد
فارس عباد
سوره عبس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره عبس محمد جبريل
محمد جبريل
سوره عبس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره عبس الحصری
الحصری
سوره عبس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره عبس ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره عبس وديع يمنی
وديع يمنی
سوره عبس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید