دانلود سوره رعد صوتی خليفة الطنيجي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خليفة الطنيجي | سوره رعد (الرعد) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Thunder» است | دستور 39 - تعداد آیات 43 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا خليفة الطنيجي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره رعد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره رعد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره رعد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره رعد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره رعد بندر بليله
بندر بليله
سوره رعد خالد جليل
خالد جليل
سوره رعد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره رعد سعود شريم
سعود شريم
سوره رعد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره رعد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره رعد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره رعد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره رعد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره رعد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره رعد فارس عباد
فارس عباد
سوره رعد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره رعد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره رعد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره رعد الحصری
الحصری
سوره رعد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره رعد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره رعد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره رعد ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید