دانلود سوره نبأ صوتی خليفة الطنيجي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خليفة الطنيجي | سوره نبأ (النبأ) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Great News» است | دستور 39 - تعداد آیات 40 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خليفة الطنيجي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نبأ با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نبأ mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نبأ را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نبأ احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نبأ بندر بليله
بندر بليله
سوره نبأ خالد جليل
خالد جليل
سوره نبأ سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نبأ سعود شريم
سعود شريم
سوره نبأ صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نبأ عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نبأ عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نبأ عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نبأ عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نبأ علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نبأ فارس عباد
فارس عباد
سوره نبأ ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نبأ محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نبأ صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نبأ الحصری
الحصری
سوره نبأ Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نبأ ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نبأ وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نبأ ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید