دانلود سوره تكاثر صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره تكاثر (التكاثر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Piling Up - Competition - Greed for More and More» است | دستور 44 - تعداد آیات 8 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره تكاثر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره تكاثر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره تكاثر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره تكاثر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره تكاثر بندر بليله
بندر بليله
سوره تكاثر خالد جليل
خالد جليل
سوره تكاثر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره تكاثر سعود شريم
سعود شريم
سوره تكاثر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره تكاثر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره تكاثر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره تكاثر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره تكاثر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره تكاثر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره تكاثر فارس عباد
فارس عباد
سوره تكاثر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره تكاثر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره تكاثر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره تكاثر الحصری
الحصری
سوره تكاثر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره تكاثر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره تكاثر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره تكاثر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید