دانلود سوره نور صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره نور (النور) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Light» است | دستور 44 - تعداد آیات 64 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نور با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نور mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نور را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نور احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نور بندر بليله
بندر بليله
سوره نور خالد جليل
خالد جليل
سوره نور سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نور سعود شريم
سعود شريم
سوره نور صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نور عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نور عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نور عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نور عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نور علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نور فارس عباد
فارس عباد
سوره نور ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نور محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نور صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نور الحصری
الحصری
سوره نور Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نور ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نور وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نور ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید