دانلود سوره تحريم صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره تحريم (التحريم) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Prohibition» است | دستور 44 - تعداد آیات 12 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره تحريم با صدای مشهورترین قاریان:

سوره تحريم mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره تحريم را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره تحريم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره تحريم بندر بليله
بندر بليله
سوره تحريم خالد جليل
خالد جليل
سوره تحريم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره تحريم سعود شريم
سعود شريم
سوره تحريم صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره تحريم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره تحريم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره تحريم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره تحريم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره تحريم علي حذيفی
علي حذيفی
سوره تحريم فارس عباد
فارس عباد
سوره تحريم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره تحريم محمد جبريل
محمد جبريل
سوره تحريم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره تحريم الحصری
الحصری
سوره تحريم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره تحريم ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره تحريم وديع يمنی
وديع يمنی
سوره تحريم ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید