دانلود سوره بلد صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره بلد (البلد) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The City - The Land » است | دستور 44 - تعداد آیات 20 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره بلد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره بلد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره بلد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره بلد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره بلد بندر بليله
بندر بليله
سوره بلد خالد جليل
خالد جليل
سوره بلد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره بلد سعود شريم
سعود شريم
سوره بلد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره بلد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره بلد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره بلد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره بلد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره بلد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره بلد فارس عباد
فارس عباد
سوره بلد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره بلد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره بلد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره بلد الحصری
الحصری
سوره بلد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره بلد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره بلد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره بلد ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, June 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید