دانلود سوره عنكبوت صوتی سعود الشريم mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعود الشريم | سوره عنكبوت (العنكبوت) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Spider» است | دستور 45 - تعداد آیات 69 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا سعود الشريم:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره عنكبوت با صدای مشهورترین قاریان:

سوره عنكبوت mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره عنكبوت را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره عنكبوت احمد عجمى
احمد عجمى
سوره عنكبوت بندر بليله
بندر بليله
سوره عنكبوت خالد جليل
خالد جليل
سوره عنكبوت سعد غامدی
سعد غامدی
سوره عنكبوت سعود شريم
سعود شريم
سوره عنكبوت صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره عنكبوت عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره عنكبوت عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره عنكبوت عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره عنكبوت عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره عنكبوت علي حذيفی
علي حذيفی
سوره عنكبوت فارس عباد
فارس عباد
سوره عنكبوت ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره عنكبوت محمد جبريل
محمد جبريل
سوره عنكبوت صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره عنكبوت الحصری
الحصری
سوره عنكبوت Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره عنكبوت ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره عنكبوت وديع يمنی
وديع يمنی
سوره عنكبوت ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 18, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید