دانلود سوره قصص صوتی ابو بكر الشاطري mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ابو بكر الشاطري | سوره قصص (القصص) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Stories» است | دستور 48 - تعداد آیات 88 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا ابو بكر الشاطري:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قصص با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قصص mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قصص را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قصص احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قصص بندر بليله
بندر بليله
سوره قصص خالد جليل
خالد جليل
سوره قصص سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قصص سعود شريم
سعود شريم
سوره قصص صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قصص عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قصص عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قصص عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قصص عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قصص علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قصص فارس عباد
فارس عباد
سوره قصص ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قصص محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قصص صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قصص الحصری
الحصری
سوره قصص Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قصص ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قصص وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قصص ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, July 24, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید