دانلود سوره معارج صوتی صلاح بو خاطر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | صلاح بو خاطر | سوره معارج (المعارج) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Ways of Ascent» است | دستور 56 - تعداد آیات 44 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا صلاح بو خاطر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره معارج با صدای مشهورترین قاریان:

سوره معارج mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره معارج را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره معارج احمد عجمى
احمد عجمى
سوره معارج بندر بليله
بندر بليله
سوره معارج خالد جليل
خالد جليل
سوره معارج سعد غامدی
سعد غامدی
سوره معارج سعود شريم
سعود شريم
سوره معارج صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره معارج عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره معارج عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره معارج عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره معارج عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره معارج علي حذيفی
علي حذيفی
سوره معارج فارس عباد
فارس عباد
سوره معارج ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره معارج محمد جبريل
محمد جبريل
سوره معارج صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره معارج الحصری
الحصری
سوره معارج Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره معارج ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره معارج وديع يمنی
وديع يمنی
سوره معارج ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید