دانلود سوره ص صوتی عبد الباسط عبد الصمد مجود mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد مجود | سوره ص (ص) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Sad» است | دستور 64 - تعداد آیات 88 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد مجود:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ص با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ص mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ص را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ص احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ص بندر بليله
بندر بليله
سوره ص خالد جليل
خالد جليل
سوره ص سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ص سعود شريم
سعود شريم
سوره ص صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ص عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ص عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ص عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ص عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ص علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ص فارس عباد
فارس عباد
سوره ص ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ص محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ص صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ص الحصری
الحصری
سوره ص Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ص ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ص وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ص ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید