دانلود سوره طلاق صوتی عبد الباسط عبد الصمد مجود mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد مجود | سوره طلاق (الطلاق) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Divorce» است | دستور 64 - تعداد آیات 12 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد مجود:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره طلاق با صدای مشهورترین قاریان:

سوره طلاق mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره طلاق را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره طلاق احمد عجمى
احمد عجمى
سوره طلاق بندر بليله
بندر بليله
سوره طلاق خالد جليل
خالد جليل
سوره طلاق سعد غامدی
سعد غامدی
سوره طلاق سعود شريم
سعود شريم
سوره طلاق صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره طلاق عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره طلاق عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره طلاق عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره طلاق عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره طلاق علي حذيفی
علي حذيفی
سوره طلاق فارس عباد
فارس عباد
سوره طلاق ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره طلاق محمد جبريل
محمد جبريل
سوره طلاق صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره طلاق الحصری
الحصری
سوره طلاق Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره طلاق ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره طلاق وديع يمنی
وديع يمنی
سوره طلاق ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید