دانلود سوره شمس صوتی عبد الباسط عبد الصمد مجود mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد مجود | سوره شمس (الشمس) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Sun» است | دستور 64 - تعداد آیات 15 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد مجود:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره شمس با صدای مشهورترین قاریان:

سوره شمس mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره شمس را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره شمس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره شمس بندر بليله
بندر بليله
سوره شمس خالد جليل
خالد جليل
سوره شمس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره شمس سعود شريم
سعود شريم
سوره شمس صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره شمس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره شمس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره شمس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره شمس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره شمس علي حذيفی
علي حذيفی
سوره شمس فارس عباد
فارس عباد
سوره شمس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره شمس محمد جبريل
محمد جبريل
سوره شمس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره شمس الحصری
الحصری
سوره شمس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره شمس ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره شمس وديع يمنی
وديع يمنی
سوره شمس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, June 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید