دانلود سوره يونس صوتی عبد الرشيد صوفي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الرشيد صوفي | سوره يونس (يونس) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Jonah» است | دستور 65 - تعداد آیات 109 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الرشيد صوفي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره يونس با صدای مشهورترین قاریان:

سوره يونس mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره يونس را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره يونس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يونس بندر بليله
بندر بليله
سوره يونس خالد جليل
خالد جليل
سوره يونس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يونس سعود شريم
سعود شريم
سوره يونس صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره يونس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يونس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يونس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يونس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يونس علي حذيفی
علي حذيفی
سوره يونس فارس عباد
فارس عباد
سوره يونس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يونس محمد جبريل
محمد جبريل
سوره يونس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يونس الحصری
الحصری
سوره يونس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يونس ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره يونس وديع يمنی
وديع يمنی
سوره يونس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, May 30, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید