دانلود سوره كوثر صوتی عبد الرشيد صوفي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الرشيد صوفي | سوره كوثر (الكوثر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Abundance» است | دستور 65 - تعداد آیات 3 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الرشيد صوفي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره كوثر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره كوثر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره كوثر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره كوثر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره كوثر بندر بليله
بندر بليله
سوره كوثر خالد جليل
خالد جليل
سوره كوثر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره كوثر سعود شريم
سعود شريم
سوره كوثر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره كوثر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره كوثر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره كوثر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره كوثر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره كوثر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره كوثر فارس عباد
فارس عباد
سوره كوثر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره كوثر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره كوثر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره كوثر الحصری
الحصری
سوره كوثر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره كوثر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره كوثر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره كوثر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, September 30, 2023

به قرآن کریم چنگ بزنید