دانلود سوره نمل صوتی عبد الرشيد صوفي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الرشيد صوفي | سوره نمل (النمل) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Ants» است | دستور 65 - تعداد آیات 93 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الرشيد صوفي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نمل با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نمل mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نمل را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نمل احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نمل بندر بليله
بندر بليله
سوره نمل خالد جليل
خالد جليل
سوره نمل سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نمل سعود شريم
سعود شريم
سوره نمل صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نمل عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نمل عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نمل عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نمل عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نمل علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نمل فارس عباد
فارس عباد
سوره نمل ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نمل محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نمل صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نمل الحصری
الحصری
سوره نمل Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نمل ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نمل وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نمل ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید