دانلود سوره طور صوتی عبد الله بصفر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الله بصفر | سوره طور (الطور) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Mount» است | دستور 78 - تعداد آیات 49 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الله بصفر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره طور با صدای مشهورترین قاریان:

سوره طور mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره طور را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره طور احمد عجمى
احمد عجمى
سوره طور بندر بليله
بندر بليله
سوره طور خالد جليل
خالد جليل
سوره طور سعد غامدی
سعد غامدی
سوره طور سعود شريم
سعود شريم
سوره طور صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره طور عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره طور عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره طور عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره طور عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره طور علي حذيفی
علي حذيفی
سوره طور فارس عباد
فارس عباد
سوره طور ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره طور محمد جبريل
محمد جبريل
سوره طور صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره طور الحصری
الحصری
سوره طور Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره طور ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره طور وديع يمنی
وديع يمنی
سوره طور ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید