دانلود سوره نوح صوتی عبد الله بصفر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الله بصفر | سوره نوح (نوح) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Noah» است | دستور 78 - تعداد آیات 28 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الله بصفر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نوح با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نوح mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نوح را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نوح احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نوح بندر بليله
بندر بليله
سوره نوح خالد جليل
خالد جليل
سوره نوح سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نوح سعود شريم
سعود شريم
سوره نوح صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نوح عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نوح عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نوح عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نوح عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نوح علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نوح فارس عباد
فارس عباد
سوره نوح ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نوح محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نوح صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نوح الحصری
الحصری
سوره نوح Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نوح ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نوح وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نوح ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید