دانلود سوره قدر صوتی عبد الله بصفر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الله بصفر | سوره قدر (القدر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Night of Honor» است | دستور 78 - تعداد آیات 5 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الله بصفر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قدر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قدر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قدر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قدر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قدر بندر بليله
بندر بليله
سوره قدر خالد جليل
خالد جليل
سوره قدر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قدر سعود شريم
سعود شريم
سوره قدر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قدر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قدر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قدر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قدر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قدر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قدر فارس عباد
فارس عباد
سوره قدر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قدر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قدر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قدر الحصری
الحصری
سوره قدر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قدر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قدر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قدر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید