دانلود سوره هود صوتی علي الحذيفي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | علي الحذيفي | سوره هود (هود) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Hud» است | دستور 88 - تعداد آیات 123 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا علي الحذيفي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره هود با صدای مشهورترین قاریان:

سوره هود mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره هود را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره هود احمد عجمى
احمد عجمى
سوره هود بندر بليله
بندر بليله
سوره هود خالد جليل
خالد جليل
سوره هود سعد غامدی
سعد غامدی
سوره هود سعود شريم
سعود شريم
سوره هود صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره هود عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره هود عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره هود عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره هود عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره هود علي حذيفی
علي حذيفی
سوره هود فارس عباد
فارس عباد
سوره هود ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره هود محمد جبريل
محمد جبريل
سوره هود صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره هود الحصری
الحصری
سوره هود Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره هود ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره هود وديع يمنی
وديع يمنی
سوره هود ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید