دانلود سوره فلق صوتی علي الحذيفي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | علي الحذيفي | سوره فلق (الفلق) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Daybreak» است | دستور 88 - تعداد آیات 5 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا علي الحذيفي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فلق با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فلق mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فلق را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فلق احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فلق بندر بليله
بندر بليله
سوره فلق خالد جليل
خالد جليل
سوره فلق سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فلق سعود شريم
سعود شريم
سوره فلق صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فلق عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فلق عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فلق عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فلق عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فلق علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فلق فارس عباد
فارس عباد
سوره فلق ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فلق محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فلق صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فلق الحصری
الحصری
سوره فلق Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فلق ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فلق وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فلق ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید