دانلود سوره توبه صوتی علي الحذيفي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | علي الحذيفي | سوره توبه (التوبة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Repentance» است | دستور 88 - تعداد آیات 129 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا علي الحذيفي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره توبه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره توبه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره توبه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره توبه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره توبه بندر بليله
بندر بليله
سوره توبه خالد جليل
خالد جليل
سوره توبه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره توبه سعود شريم
سعود شريم
سوره توبه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره توبه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره توبه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره توبه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره توبه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره توبه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره توبه فارس عباد
فارس عباد
سوره توبه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره توبه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره توبه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره توبه الحصری
الحصری
سوره توبه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره توبه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره توبه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره توبه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, February 9, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید