دانلود سوره صف صوتی علي جابر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | علي جابر | سوره صف (الصف) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Ranks» است | دستور 90 - تعداد آیات 14 - سوره در محل نزول سوره مدینه

گوش دادن به سوره صف با صدای قاری علي جابر


سوره صف کامل سوره صف mp3

سوره صف گوش کنید و دانلود کنید

شيخ علي جابر
ملت السعودية
مصحف مرتل
کیفیت صدا کیفیت بالا
روايت حفص عن عاصم
قارى علي جابرسوره های بیشتر با صدا علي جابر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره صف با صدای مشهورترین قاریان:

سوره صف mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره صف را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره صف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره صف بندر بليله
بندر بليله
سوره صف خالد جليل
خالد جليل
سوره صف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره صف سعود شريم
سعود شريم
سوره صف صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره صف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره صف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره صف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره صف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره صف علي حذيفی
علي حذيفی
سوره صف فارس عباد
فارس عباد
سوره صف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره صف محمد جبريل
محمد جبريل
سوره صف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره صف الحصری
الحصری
سوره صف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره صف ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره صف وديع يمنی
وديع يمنی
سوره صف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, February 8, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید