Indonesian translation of the meaning Page No 209

Quran in Indonesian Language - Page no 209 209

Sura Yunus from 7 to 14


7. Sesungguhnya orang- orang yang tidak mengharapkan ( tidak percaya akan ) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang- orang yang melalaikan ayat- ayat Kami,
8. mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.
9. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal- amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya , di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam surga yang penuh keni'matan.
10. Do'a mereka di dalamnya ialah: « Subhanakallahumma » , dan salam penghormatan mereka ialah: « Salam » . Dan penutup do'a mereka ialah: « Alhamdulillaahi Rabbil `aalamin. »
11. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang- orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimang di dalam kesesatan mereka.
12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdo'a kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia ( kembali ) melalui ( jalannya yang sesat ) , seolah- olah dia tidak pernah berdo'a kepada Kami untuk ( menghilangkan ) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang- orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.
13. Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat- umat yang sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul- rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan- keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali- kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang- orang yang berbuat dosa.
14. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti- pengganti ( mereka ) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.