Indonesian translation of the meaning Page No 249

Quran in Indonesian Language - Page no 249 249

Sura Al-Ra'd from 1 to 5


Ar- Rad - 43 verses - The Thunder
Sura #13 - Makkah
1. Alif laam miim raa. Ini adalah ayat- ayat Al Kitab ( Al Qur'an ) . Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman ( kepadanya ) .
2. Allah- lah Yang meninggikan langit tanpa tiang ( sebagaimana ) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing- masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan ( makhluk- Nya ) , menjelaskan tanda- tanda ( kebesaran- Nya ) , supaya kamu meyakini pertemuan ( mu ) dengan Tuhanmu.
3. Dan Dia- lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung- gunung dan sungai- sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah- buahan berpasang- pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda ( kebesaran Allah ) bagi kaum yang memikirkan.
4. Dan di bumi ini terdapat bagian- bagian yang berdampingan, dan kebun- kebun anggur, tanaman- tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam- tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda ( kebesaran Allah ) bagi kaum yang berfikir.
5. Dan jika ( ada sesuatu ) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: « Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan ( dikembalikan ) menjadi makhluk yang baru? » Orang- orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; dan orang- orang itulah ( yang dilekatkan ) belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.