Indonesian translation of the meaning Page No 270

Quran in Indonesian Language - Page no 270 270

Sura Al-Nahl from 27 to 34


27. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat, dan berfirman: « Di manakah sekutu- sekutu- Ku itu ( yang karena membelanya ) kamu selalu memusuhi mereka ( nabi- nabi dan orang- orang mu'min ) ? » Berkatalah orang- orang yang telah diberi ilmu: « Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang- orang yang kafir » .
28. ( Yaitu ) orang- orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri ( sambil berkata ) ; « Kami sekali- kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun » . ( Malaikat menjawab ) : « Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan » .
29. Maka masukilah pintu- pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang- orang yang menyombongkan diri itu.
30. Dan dikatakan kepada orang- orang yang bertakwa: « Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? » Mereka menjawab: « ( Allah telah menurunkan ) kebaikan » . Orang- orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat ( pembalasan ) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik- baik tempat bagi orang yang bertakwa,
31. ( yaitu ) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai- sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang- orang yang bertakwa.
32. ( yaitu ) orang- orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan ( kepada mereka ) : « Salaamun`alaikum masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan » .
33. Tidak ada yang ditunggu- tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang- orang ( kafir ) sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri.
34. Maka mereka ditimpa oleh ( akibat ) kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok- olokkan.