Indonesian translation of the meaning Page No 433

Quran in Indonesian Language - Page no 433 433

Sura Saba from 40 to 48


40. Dan ( ingatlah ) hari ( yang di waktu itu ) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: « Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? » .
41. Malaikat- malaikat itu menjawab: « Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka: bahkan mereka telah menyembah jin ; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu » .
42. Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa ( untuk memberikan ) kemanfa'atan dan tidak pula kemudharatan kepada sebahagian yang lain. Dan Kami katakan kepada orang- orang yang zalim: « Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu » .
43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat- ayat Kami yang terang, mereka berkata: « Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki- laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak- bapakmu » , dan mereka berkata: « ( Al Qur'an ) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada- adakan saja » . Dan orang- orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: « Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata » .
44. Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab- kitab yang mereka baca dan sekali- kali tidak pernah ( pula ) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun.
45. Dan orang- orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang- orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada orang- orang dahulu itu lalu mereka mendustakan rasul- rasul- Ku. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan- Ku.
46. Katakanlah: « Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah ( dengan ikhlas ) berdua- dua atau sendiri- sendiri; kemudian kamu pikirkan ( tentang Muhammad ) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum ( menghadapi ) azab yang keras .»
47. Katakanlah: « Upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu » .
48. Katakanlah: « Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang ghaib » .