Indonesian translation of the meaning Page No 510

Quran in Indonesian Language - Page no 510 510

Sura Muhammad from 30 to 38


30. Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar- benar dapat mengenal mereka dengan tanda- tandanya. Dan kamu benar- benar akan mengenal mereka dari kiasan- kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan- perbuatan kamu.
31. Dan sesungguhnya Kami benar- benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang- orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan ( baik buruknya ) hal ihwalmu.
32. Sesungguhnya orang- orang kafir dan menghalangi ( manusia ) dari jalan Allah serta memusuhi rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan ( pahala ) amal- amal mereka.
33. Hai orang- orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan ( pahala ) amal- amalmu.
34. Sesungguhnya orang- orang yang kafir dan menghalangi ( manusia ) dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali- kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
35. Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah ( pun ) beserta kamu dan Dia sekali- kali tidak akan mengurangi ( pahala ) amal- amalmu.
36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta- hartamu.
37. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu ( supaya memberikan semuanya ) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.
38. Ingatlah, kamu ini orang- orang yang diajak untuk menafkahkan ( hartamu ) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah- lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang- orang yang membutuhkan ( Nya ) ; dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti ( kamu ) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ( ini ) .