Indonesian translation of the meaning Page No 590

Quran in Indonesian Language - Page no 590 590

Sura Al-Buruj from 1 to 22


Al- Burooj - 22 verses - The Mansions of the stars
Sura #85 - Makkah
1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
2. dan hari yang dijanjikan,
3. dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
4. Binasa dan terlaknatlah orang- orang yang membuat parit .
5. yang berapi ( dinyalakan dengan ) kayu bakar,
6. ketika mereka duduk di sekitarnya,
7. sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang- orang yang beriman.
8. Dan mereka tidak menyiksa orang- orang mu'min itu melainkan karena orang- orang mu'min itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
9. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
10. Sesungguhnya orang- orang yang mendatangkan cobaan kepada orang- orang yang mu'min laki- laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab ( neraka ) yang membakar.
11. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal- amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai- sungai; itulah keberuntungan yang besar.
12. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar- benar keras.
13. Sesungguhnya Dia- lah Yang menciptakan ( makhluk ) dari permulaan dan menghidupkannya ( kembali ) .
14. Dia- lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
15. yang mempunyai 'Arsy lagi Maha Mulia,
16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki- Nya.
17. Sudahkah datang kepadamu berita kaum- kaum penentang,
18. ( yaitu kaum ) Fir'aun dan ( kaum ) Tsamud?
19. Sesungguhnya orang- orang kafir selalu mendustakan,
20. padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka .
21. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,
22. yang ( tersimpan ) dalam Lauh Mahfuzh.