دانلود سوره فاتحه - حمد صوتی عبدالعزيز سحيم mp3

 1. سوره mp3
 2. سوره گوش کن
 3. قاریان قرآن
 4. >
قاریان قرآن mp3 | تلاوت قرآن كريم زیبای صوتی mp3 | عبدالعزيز سحيم | سوره فاتحه - حمد | Surah Fatiha - عدد آياتها 7 - رقم السورة في المصحف: 1 - معنى السورة بالإنجليزية: The Opening | تلاوة خاشعة و تلاوت سوره فاتحه - حمد با صدای قاری عبدالعزيز سحيم جهت استماع مستقیم و دانلود با کیفیت بالا در فرمت mp3 با یک لینک مستقیم.

بسم الله الرحمن الرحيم


قرآن کریم با صدای عبدالعزيز سحيم | نام سوره: سوره فاتحه - حمد - نام قاری: عبدالعزيز سحيم المصحف المرتل - روایت: ورش عن نافع - نوع خواندن: لحن - کیفیت صدا: بالا

سوره فاتحه - حمد عبدالعزيز سحيم mp3 تحميل

دانلود سوره فاتحه - حمد با صدای قاری عبدالعزيز سحيم mp3 کامل با کیفیت عالی
برای دانلود کامل سوره فاتحه - حمد mp3 روی لینک زیر کلیک کنید

تحميل سوره فاتحه - حمد بصوت القارئ عبدالعزيز سحيم mp3 كاملة
تحميل سوره فاتحه - حمد بصيغة mp3


سوره فاتحه - حمد كامل سوره فاتحه - حمد mp3

  دانلود قرآن کریم با صدای عبدالعزيز سحيم

  همچنین می توانید کل قرآن را با صدای شیخ عبدالعزيز سحيم دانلود کنید یا سوره دیگری را از لیست انتخاب کنید.

  دانلود قرآن

  تحميل القرآن الكريم كاملا : دانلود قرآن .

  نمایه سوره

  اختيار سورة من القائمة التالية : نمایه سوره.


سوره های دیگر تلاوت شده توسط عبدالعزيز سحيم :

1- فاتحه - حمد18- كهف
19- مريم25- فرقان
31- لقمان39- زمر
67- ملك72- جن
75- قيامت112- اخلاص

دانلود سوره فاتحه - حمد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فاتحه - حمد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فاتحه - حمد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فاتحه - حمد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فاتحه - حمد بندر بليله
بندر بليله
سوره فاتحه - حمد خالد جليل
خالد جليل
سوره فاتحه - حمد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فاتحه - حمد سعود شريم
سعود شريم
سوره فاتحه - حمد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فاتحه - حمد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فاتحه - حمد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فاتحه - حمد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فاتحه - حمد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فاتحه - حمد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فاتحه - حمد فارس عباد
فارس عباد
سوره فاتحه - حمد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فاتحه - حمد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فاتحه - حمد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فاتحه - حمد الحصری
الحصری
سوره فاتحه - حمد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فاتحه - حمد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فاتحه - حمد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فاتحه - حمد ياسر دوسری
ياسر دوسری