دانلود سوره حمد فاتحه صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره حمد فاتحه (الفاتحة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Opening» است | دستور 35 - تعداد آیات 7 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره حمد فاتحه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره حمد فاتحه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره حمد فاتحه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره حمد فاتحه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره حمد فاتحه بندر بليله
بندر بليله
سوره حمد فاتحه خالد جليل
خالد جليل
سوره حمد فاتحه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره حمد فاتحه سعود شريم
سعود شريم
سوره حمد فاتحه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره حمد فاتحه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره حمد فاتحه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره حمد فاتحه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره حمد فاتحه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره حمد فاتحه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره حمد فاتحه فارس عباد
فارس عباد
سوره حمد فاتحه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره حمد فاتحه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره حمد فاتحه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره حمد فاتحه الحصری
الحصری
سوره حمد فاتحه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره حمد فاتحه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره حمد فاتحه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره حمد فاتحه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید