دانلود سوره نمل صوتی أحمد خضر mp3

 1. سوره mp3
 2. سوره گوش کن
 3. قاریان قرآن
 4. >
قاریان قرآن mp3 | تلاوت قرآن كريم زیبای صوتی mp3 | أحمد خضر | سوره نمل | Surah Naml - عدد آياتها 93 - رقم السورة في المصحف: 27 - معنى السورة بالإنجليزية: The Ants | تلاوة خاشعة و تلاوت سوره نمل با صدای قاری أحمد خضر جهت استماع مستقیم و دانلود با کیفیت بالا در فرمت mp3 با یک لینک مستقیم.

بسم الله الرحمن الرحيم


قرآن کریم با صدای أحمد خضر | نام سوره: سوره نمل - نام قاری: أحمد خضر المصحف المرتل - روایت: حفص عن عاصم - نوع خواندن: لحن - کیفیت صدا: بالا

سوره نمل أحمد خضر mp3 تحميل

دانلود سوره نمل با صدای قاری أحمد خضر mp3 کامل با کیفیت عالی
برای دانلود کامل سوره نمل mp3 روی لینک زیر کلیک کنید

تحميل سوره نمل بصوت القارئ أحمد خضر mp3 كاملة
تحميل سوره نمل بصيغة mp3


سوره نمل كامل سوره نمل mp3

  دانلود قرآن کریم با صدای أحمد خضر

  همچنین می توانید کل قرآن را با صدای شیخ أحمد خضر دانلود کنید یا سوره دیگری را از لیست انتخاب کنید.

  دانلود قرآن

  تحميل القرآن الكريم كاملا : دانلود قرآن .

  نمایه سوره

  اختيار سورة من القائمة التالية : نمایه سوره.


سوره های دیگر تلاوت شده توسط أحمد خضر :

12- يوسف15- حجر
18- كهف19- مريم
20- طه21- انبياء
22- حج25- فرقان
27- نمل30- روم
31- لقمان36- يس
43- زخرف44- دخان
46- احقاف47- محمّد
48- فتح49- حجرات
55- الرحمن56- واقعه
61- صف67- ملك
70- معارج71- نوح
72- جن75- قيامت
78- نبأ79- نازعات
81- تكوير83- مطففين
86- طارق88- غاشيه
89- فجر90- بلد
91- شمس97- قدر
110- نصر

دانلود سوره نمل با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نمل mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نمل را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نمل احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نمل بندر بليله
بندر بليله
سوره نمل خالد جليل
خالد جليل
سوره نمل سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نمل سعود شريم
سعود شريم
سوره نمل صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نمل عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نمل عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نمل عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نمل عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نمل علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نمل فارس عباد
فارس عباد
سوره نمل ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نمل محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نمل صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نمل الحصری
الحصری
سوره نمل Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نمل ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نمل وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نمل ياسر دوسری
ياسر دوسری