دانلود سوره نصر صوتی أحمد خضر mp3

 1. سوره mp3
 2. سوره گوش کن
 3. قاریان قرآن
 4. >
قاریان قرآن mp3 | تلاوت قرآن كريم زیبای صوتی mp3 | أحمد خضر | سوره نصر | Surah Nasr - عدد آياتها 3 - رقم السورة في المصحف: 110 - معنى السورة بالإنجليزية: Victory | تلاوة خاشعة و تلاوت سوره نصر با صدای قاری أحمد خضر جهت استماع مستقیم و دانلود با کیفیت بالا در فرمت mp3 با یک لینک مستقیم.

بسم الله الرحمن الرحيم


قرآن کریم با صدای أحمد خضر | نام سوره: سوره نصر - نام قاری: أحمد خضر المصحف المرتل - روایت: حفص عن عاصم - نوع خواندن: لحن - کیفیت صدا: بالا

سوره نصر أحمد خضر mp3 تحميل

دانلود سوره نصر با صدای قاری أحمد خضر mp3 کامل با کیفیت عالی
برای دانلود کامل سوره نصر mp3 روی لینک زیر کلیک کنید

تحميل سوره نصر بصوت القارئ أحمد خضر mp3 كاملة
تحميل سوره نصر بصيغة mp3


سوره نصر كامل سوره نصر mp3

  دانلود قرآن کریم با صدای أحمد خضر

  همچنین می توانید کل قرآن را با صدای شیخ أحمد خضر دانلود کنید یا سوره دیگری را از لیست انتخاب کنید.

  دانلود قرآن

  تحميل القرآن الكريم كاملا : دانلود قرآن .

  نمایه سوره

  اختيار سورة من القائمة التالية : نمایه سوره.


سوره های دیگر تلاوت شده توسط أحمد خضر :

12- يوسف15- حجر
18- كهف19- مريم
20- طه21- انبياء
22- حج25- فرقان
27- نمل30- روم
31- لقمان36- يس
43- زخرف44- دخان
46- احقاف47- محمّد
48- فتح49- حجرات
55- الرحمن56- واقعه
61- صف67- ملك
70- معارج71- نوح
72- جن75- قيامت
78- نبأ79- نازعات
81- تكوير83- مطففين
86- طارق88- غاشيه
89- فجر90- بلد
91- شمس97- قدر
110- نصر

دانلود سوره نصر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نصر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نصر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نصر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نصر بندر بليله
بندر بليله
سوره نصر خالد جليل
خالد جليل
سوره نصر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نصر سعود شريم
سعود شريم
سوره نصر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نصر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نصر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نصر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نصر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نصر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نصر فارس عباد
فارس عباد
سوره نصر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نصر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نصر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نصر الحصری
الحصری
سوره نصر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نصر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نصر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نصر ياسر دوسری
ياسر دوسری