دانلود سوره كافرون صوتی محمد جبريل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد جبريل | سوره كافرون (الكافرون) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Disbelievers» است | دستور 109 - تعداد آیات 6 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد جبريل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره كافرون با صدای مشهورترین قاریان:

سوره كافرون mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره كافرون را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره كافرون احمد عجمى
احمد عجمى
سوره كافرون بندر بليله
بندر بليله
سوره كافرون خالد جليل
خالد جليل
سوره كافرون سعد غامدی
سعد غامدی
سوره كافرون سعود شريم
سعود شريم
سوره كافرون صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره كافرون عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره كافرون عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره كافرون عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره كافرون عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره كافرون علي حذيفی
علي حذيفی
سوره كافرون فارس عباد
فارس عباد
سوره كافرون ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره كافرون محمد جبريل
محمد جبريل
سوره كافرون صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره كافرون الحصری
الحصری
سوره كافرون Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره كافرون ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره كافرون وديع يمنی
وديع يمنی
سوره كافرون ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 22, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید